Spartan

Původ: Kanada (kříženec odrůd Mclntosh x Newton). Odrůda je rozšiřována od roku 1930, v LPO zařazena od roku 1970. 
Požadavky: Vyžaduje půdy úrodné, dostatečně vlhké, v ovocnářských oblastech.
Růst: středně bujný, později slabší, koruny jsou kulovité, řidší.
Plodnost: středně raná, hojná, střídavá. Pravidelnou plodnost a dobrou velikost plodů Ize docílit udržovacím řezem, probírkou plodů, popř .závlahou.
Podnož: pro nejmenší tvary M 9, pro zákrs- ky M 7, M 26, MM 106, popř .M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč. 
Tvar: štíhlé vřeteno, vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen. 
Plody: střední, při velkých úrodách menší, kulovité, zelenožluté, později žluté, z větší části souvisle karmínově červené, ojíněné. Dužnina je bílá, křehká, jemná, šťavnatá. navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. 
Zrání: Sklízí se v 2. polovině září, vydrží do ledna. 
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu dobrá, strupovitostí trpí velmi silně, padlím středně. 
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Golden Delicious, James Grieve, Starkrimson Delicious, Zvonkové. Je dobrým opylovačem.