Slivoň švestka nebo švestka domácí (Prunus domestica) je známý strom z rodu slivoň(Prunus) a čeledi růžovitých. Plodem slivoně švestky je švestka. Je to peckovice modré až fialové barvy, mírně nasládlé chuti. Plody se konzumují syrové, konzervované mražením nebo kompotované, vyrábějí se z nich povidla, plní se jimi ovocné knedlíky,buchty i koláče, suší se nebo se z nich po zkvašení destilací vyrábí slivovice.

Ve střední Evropě má pěstování švestky domácí, stromovité dřeviny nižšího vzrůstu, dlouhou tradici. Švestka bývá součástí ovocných sadů. Snadno se množí vegetativně, výmladky. Je spíše teplomilná a daří se jí v mírném podnebí. Je známo mnoho různých šlechtěných forem domácí švestky. Většinou se jedná o odrůdy krajového významu. Mezi ně patří i šlapanická švestka.

Je pravděpodobně hybridního původu, vzniklá zkřížením slivoně trnky (trnky) (Prunus spinosa) a slivoně třešnové (Prunus cerasifera). Trnka obecná (Prunus spinosa) je v České republice původní. Slivoň třešňová pochází ze Střední AsieÍránu a roste naKavkazu. U nás pěstuje pro plody zvané myrobalány (marabulány).

Sazenice švestky dovezl do českých zemí Karel IV. z Francie. K tomuto původu se vztahuje moravský nářeční název „kadlátky“ nebo „karlátka“.